• 1

Rynek samochodów używanych w 2022 roku - jak zmieniają się ich ceny?

Samochód jest jednym z tych dóbr, które w normalnej sytuacji szybko tracą na wartości. Dzieje się tak nawet wówczas, gdy wóz jest prawidłowo użytkowany i nie dochodzi do jego szybkiego zużycia fizycznego. Nieco inaczej wygląda sprawa z cenami aut wówczas, gdy mamy do czynienia z wysoką inflacją i nierównowagą rynkową. Sytuacja taka ma miejsce na przykład obecnie. Jak wpływa to na ceny pojazdów używanych?

Skup aut używanych AUTO BART

Jak kształtują się obecnie ceny pojazdów używanych?

Według wszelkich dostępnych danych ceny używanych pojazdów w ostatnim okresie szybko rosną. Ocenia się przy tym, że średnia wartość pojazdu z drugiej ręki, sprzedawanego na naszym rynku, zwiększyła się w ciągu roku o około 25%. Oczywiście wpływ na to ma również jakość oferty i wysoki udział w niej samochodów nowszych (a więc droższych), jednak trend wzrostowy jest wyraźnie widoczny w każdym segmencie tego rynku. Co więcej, można śmiało powiedzieć, że na ceny samochodów używanych 2022 wpływa nie tylko rosnąca inflacja, lecz również istotne zmiany na rynku.

Dlaczego ceny pojazdów używanych wzrosły w 2022 roku?

Ograniczenie podaży było głównym czynnikiem, przyczyniającym się do wzrostu cen samochodów w ostatnim czasie. Mniejsza była przede wszystkim produkcja aut nowych. Zjawisko to wynikało z obostrzeń w trakcie pandemii COVID-19 i z przerwania łańcuchów dostaw. Jednocześnie na rynku dały się zaobserwować braki niektórych podzespołów samochodowych (głównie zaawansowanej elektroniki). Rezultatem była niedostępność nowych pojazdów lub ich wysoka cena w latach 2020-2022. To z kolei spowodowało, że wiele osób wstrzymało się z wymianą swojego samochodu na fabrycznie nowy lub też zadowoliło się nowszym pojazdem z drugiej ręki. Ograniczyło to podaż na rynku wtórnym. W rezultacie ceny aut używanych w 2022 roku dynamicznie rosły.

Jaka była skala ograniczenia podaży na rynku pojazdów używanych w roku 2022?

Eksperci szacują, że niemiecki rynek pojazdów używanych skurczył się w roku 2022 o około 25%. Nieco mniejsza była skala tego zjawiska we Włoszech (19%) i w Czechach (21%). Na rynku polskim zanotowano spadek podobny do tego, jakiego doświadczyli nasi zachodni sąsiedzi - zbliżony do 25%. Spowodowane jest to faktem, że większość pojazdów używanych, sprzedawanych w naszym kraju, pochodzi z importu, realizowanego przez odbiorców indywidualnych lub niewielkie, wyspecjalizowane firmy. Ograniczenie liczby samochodów, które można nabyć za granicą, znacząco wpłynęło więc na zmniejszenie skali obrotów na naszym rynku wtórnym, powodując jednocześnie wzrost cen.

BART - Skup aut używanych Gdańsk, Sopot, Gdynia

Jakie są prognozy dla rynku samochodów używanych?

W obecnej sytuacji ciężko pokusić się o określenie, jak będą kształtować się ceny aut używanych w najbliższym czasie. Duży wpływ na nie może mieć kurs naszej waluty. W warunkach wysokiej inflacji może on szybko się zmieniać, wpływając na ceny pojazdów z importu. Ważne będzie też funkcjonowanie międzynarodowych łańcuchów dostaw, rzutujące na podaż nowych wozów. Wpływ obostrzeń, związanych z pandemią, jest coraz mniejszy, jednak istotny może być przebieg wojny za naszą wschodnią granicą. Ukraina jest bowiem ważnym dostawcą części samochodowych oraz stali dla europejskiego przemysłu motoryzacyjnego, a Rosja - surowców, takich jak na przykład platyna, również niezbędnych w toku procesów produkcyjnych w tej branży.

Jak może wyglądać dynamika cen samochodów w 2022 roku i latach następnych?

Warto przy tym zaznaczyć, że wzrostowi cen pojazdów używanych towarzyszy podobne zjawisko, dotyczące aut nowych. Spowodowane jest ono opisanymi wcześniej czynnikami. Jednocześnie można obecnie zaobserwować powolne zmniejszanie się dynamiki wzrostu cen na każdym z tych rynków. Wydłużył się też obecnie czas, potrzebny na zbycie samochodu używanego. Według niektórych ekspertów może być to spowodowane zmniejszeniem popytu, związanym z rosnącymi kosztami utrzymania z jednej strony, a ograniczeniami w zakresie finansowania zakupów tego typu przez banki - z drugiej. W dłuższej perspektywie może to prowadzić do stopniowego wyhamowania wzrostu cen w każdym z tych segmentów.

AUTO-BART Skup samochodów - skontaktuj się i uzyskaj darmową wycenę!